Historia rodziny

Historia rodziny – Korzenie

Historia rodziny – Korzenie

„Korzenie” czyli początki rodowodu Jordan-Rozwadowskich Według nie w pełni potwierdzonych źródeł historycznych Jordan Rozwadowscy pochodzą od Jordanów, który to ród był w wiekach XIV, XV i XVI jednym z najmożniejszych w Polsce. Jordanowie posiadali ogromne włości w Małopolsce. Nazwiska polskie na – ski – ukazują się dopiero na przełomie XIV i XV wieku,

Generał Tadeusz Jordan Rozwadowski

Generał Tadeusz Jordan Rozwadowski

„Zniszczony za życia” – Jan Engelgard Gen. Tadeusz Rozwadowski (1866-1928) był bez wątpienia jednym z najwybitniejszych polskich wojskowych XX wieku. Jego pech polegał na tym, że po 1918 roku do roli głównego wojskowego II RP pretendował Józef Piłsudski. Wojsko stanowiło oczko w głowie Piłsudskiego, dlatego nie zwykł on

Jan Michał Rozwadowski

Jan Michał Rozwadowski

Autorzy: Joanna Maksym-Benczew, Mariusz Patelski JAN MICHAŁ ROZWADOWSKI I JEGO ZAINTERESOWANIA SŁOWIAŃSZCZYZNĄ Jan Michał Rozwadowski – rys biograficzny Zgodnie z rodzinną tradycją i opiniami niektórych badaczy prof. Jan Michał Rozwadowski pochodził ze znanej w Polsce rodziny Jordan-Rozwadowskich. Ród ten wydał wiele wybitnych postaci, wśród których byli dowódcy,

Jan Emanuel Jordan Rozwadowski – Sekretarz KNP i polityk II Rzeczypospolitej

Jan Emanuel Jordan Rozwadowski – Sekretarz KNP  i polityk II Rzeczypospolitej

(tekst wygłoszony przez dr M. Patelskiego podczas 5-go zjazdu rodzinnego w Tomaszowicach) Przez lata Jan Emanuel Jordan Rozwadowski był postacią niemal zapomnianą pozostając w cieniu swych krewnych gen. Tadeusza Jordan Rozwadowskiego i prof. Jana Michała Rozwadowskiego – prezesa krakowskiej PAU. Dopiero ostatnio historycy zajmujący się

Wincenty Jordan Rozwadowski „Pascal”

Wincenty Jordan Rozwadowski „Pascal”

Autor: Mariusz Patelski Wincenty Jordan Rozwadowski „Pascal” – szkic do biografii żołnierza, konspiratora i działacza antyrasistowskiego w Południowej Afryce Najnowsze ustalenia badaczy II wojny światowej, a zwłaszcza wyniki prac Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej ds Dokumentacji Działalności Polskiego Wywiadu Polskiego w Czasie II Wojny Światowej nie pozostawiają wątpliwości

Minister Oświaty z obozu w Oberlangen Szkic do biografii Cecylii Jordan Rozwadowskiej (1903-1946)

Minister Oświaty z obozu w Oberlangen Szkic do biografii Cecylii Jordan Rozwadowskiej (1903-1946)

Autor: Mariusz Patelski (przedruk z Biuletynu Informacyjnego Nr 36/2005 Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich) W historii Polski, zwłaszcza minionego wieku, nie brakowało dzielnych kobiet, które na polach bitew lub w konspiracji z wielkim poświęceniem spełniały swój patriotyczny obowiązek wobec Ojczyzny. Harcerki, członkinie Polskiej Organizacji Wojskowej oraz Wojskowej Służby Kobiet,

Pamiętnik służby wojskowej Erazma Rozwadowskiego 1825 – 1831

Pamiętnik służby wojskowej Erazma Rozwadowskiego 1825 – 1831

Opracowany przez pra-pra- wnuka Erazma – (też Erazma Rozwadowskiego, urodz. w r. 1930) – na podstawie rękopisu znajdującego się w zbiorach Ossolineum we Wrocławiu (patrz „papiery Rozwadowskich” – zdeponowane w Ossolineum w r. 1939 we Lwowie – nr inwentarza 7976, nr mikrofilmu 2126). Uwaga: w kilku miejscach pamiętnika wykropkowałem Fragment nieczytelnego

Lwów Jordan Rozwadowskich

Lwów Jordan Rozwadowskich

Lwów Jordan Rozwadowskich Na podstawie pracy Erazma Rozwadowskiego pt.: „Historia rodziny Jordan Rozwadowskich”, literatury historycznej i materiałów archiwalnych oprac. Mariusz Patelski 1)ul. gen. Tadeusza Rozwadowskiego powstała w listopadzie 1938 r. staraniem prezydenta Stanisława Ostrowskiego, z przemianowania części ul. Zielonej (obecnie ponownie Zielona – ukr. Zełena). Przy

Józef Jordan Rozwadowski

Józef Jordan Rozwadowski

Opracował Erazm Rozwadowski Rok temu (luty 2004) informowałem w naszej „Księdze Gości” o nawiązaniu przez Jasia Rozwadowskiego kontaktu z wnuczką generała Tadeusza (córką jego syna Józefa) Melanią i jej córką Calią Brencson van Dyke, żyjącymi w USA i o tym, że zamierzają wziąć udział w naszym zjeździe 2005, oraz że chcą sprowadzić

Andrzej Górski – Skok bez parasola

Andrzej Górski – Skok bez parasola

Opracowała B. Polak Moja rodzina od strony ojca pochodzi z dalekich Kresów, ze Słucczyzny. Po wojnie bolszewickiej straciliśmy tam majątki. Po tej stronie został majątek mojej matki w Baranowiczach, gdzie się wychowałem, choć urodziłem się w Poznaniu, bo mój ojciec w czasie wojny bolszewickiej przewiózł tam całą rodzinę, uciekając od bolszewików. Wyjechaliśmy

Złamane kariery. Losy przeciwników marszałka Piłsudskiego po zamachu majowym 1926 r.

Złamane kariery. Losy przeciwników marszałka Piłsudskiego po zamachu majowym 1926 r.

Autor: Tomasz Basarabowicz Wydarzenia z maja 1926 roku wytworzyły w Wojsku Polskim arcyskomplikowaną sytuację. Oprócz dotychczasowych, niezatartych jeszcze różnic i niechęci pomiędzy oficerami legionowymi, austriackimi, rosyjskimi i pruskimi, pojawiło się kolejne poważne pęknięcie. Wiązało się z tym, kto opowiedział się za, a kto przeciwko marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.