Historia rodziny – Korzenie

JR_HERB_COLOR„Korzenie” czyli początki rodowodu Jordan-Rozwadowskich


Według nie w pełni potwierdzonych źródeł historycznych Jordan Rozwadowscy pochodzą od Jordanów, który to ród był w wiekach XIV, XV i XVI jednym z najmożniejszych w Polsce. Jordanowie posiadali ogromne włości w Małopolsce. Nazwiska polskie na – ski – ukazują się dopiero na przełomie XIV i XV wieku, wcześniej pisano się z miejscowości, z której pochodzono. Dotyczy to naturalnie tylko szlachty (posesionatus).


Jan Jordan z Zakliczyna (za czasów króla Zygmunta I) nabył prawdopodobnie Rozwadów Wielki k/Mikołajowa nad Dniestrem (przed wojną województwo stanisławowskie, powiat żydaczowski, obecnie rejon mikołajewski w obwodzie lwowskim) i chyba od tego czasu pisał się jako Jan Jordan Rozwadowski z Wielkiego Rozwadowa…Natomiast błędnym jest stwierdzenie, że kolebką naszego rodu był Rozwadów nad Sanem, gdyż został on założony dopiero w wieku XVII przez Gabriela Rozwadowskiego! Są też teorie mówiące o tym że wszyscy Rozwadowscy pochodzą z Wielkiego Rozwadowa w Ziemi Łukowskiej, ale tamci Rozwadowscy (rozsiani później po całej Rzeczpospolitej Obojga Narodów) pieczętują się herbem Rogala podczas gdy wszyscy Rozwadowscy z konarów Sandomierskiego i Halickiego, jak i z Gałęzi Łukowskiej, linii Lubelskiej i Tuchowskiej – zawsze pieczętowali się herbem Trzy Trąby i podawali, że pochodzą od Jordanów!


Ród Jordanów z Zakliczyna z Wielkiego Rozwadowa Rozwadowskich bierze swój początek jako Rozwadowscy w połowie XVI stulecia. Wskazują na to: podpis Jana Jordana dziedzica (pana) w Rozwadowie, twierdzenia heraldyków i badaczy: Niesieckiego i Bobrowicza („…jedna dzielnica czyli rodzina z Jordanami”), Żernickiego – „Polska szlachta” wydanie niemieckie.

  • JAN JORDAN ROZWADOWSKI z Zakliczyna miał trzech synów, z których Paweł był protoplastą Konaru Halickiego (zwanego tak od Halicza nad Dniestrem), a Andrzej (a właściwie jego syn Stanisław) – Konaru Sandomierskiego, którego nazwa pochodzi stąd, że większość posiadłości będących wówczas we władaniu Rozwadowskich leżały w Sandomierskim.
  • PAWEŁ–JÓZEF, syn Jana Jordana z Rozwadowa, ożeniony był ze Skrzetuską herbu Jastrzębiec; przeniósł się na Ruś i on prawdopodobnie założył Rozwadów nad Dniestrem (po którym nie ma już dzisiaj żadnych śladów). Jego potomkowie (Konar Halicki) doszli do wielkiego znaczenia w ziemi Halickiej – na kościele w Błaszowcach jeszcze w XIX wieku był napis: „Rozwadowscy trzy Trąby, ród znaczący wiele, na Sejmie, w senacie, na roli, w kościele”.
  • ANDRZEJ drugi syn Jana Jordana z Rozwadowa, a brat Pawła, podstoli łukowski, sędzia lubelski ożeniony z Sobieską ze Świerszczyna córką Łukasza a ciotką króla Jana III, jest protoplastą konaru Sandomierskiego.
  • ALEKSANDER był prawdopodobnie trzecim synem Jana, ale nic o nim nie wiadomo, podobno jak i o trzech córkach.. Pawła i Andrzeja wspominają akta warszawskie, lwowskie, sandomierskie, akta Konwentu ks. Dominikanów w Barze, pod r. 1598 i 1650. „Andrzej syn Jana na Wielkim Rozwadowie Rozwadowskiego, brat Pawła, za czasów Zygmunta Augusta. Zostawił Stanisława, który miał syna Macieja…”
  • Według wyników najnowszych poszukiwań Andrzej miał jeszcze drugiego syna – MICHAŁA urodzonego w roku 1604; prawdopodobnie jest on protoplastą gałęzi Tuchowskiej!
  • STANISŁAW syn Andrzeja miał syna Macieja, którego synem był IGNACY – ojciec pułkownika KAZIMIERZA, od którego pochodzi nasza linia zwana pułkownikowską.

historia rodziny - KORZENIE_3


Pliki do ściągnięcia:

1. Cała historia w jednym pliku 3MB (Aby pobrać kliknij tutaj)

2. Korekta do genealogii Gałęzi Białoruskiej Konaru Halickiego (Aby pobrać kliknij tutaj)

3. Kronika (Aby pobrać kliknij tutaj)

4. Wiktor J. Rozwadowski i jego potomkowie (Aby pobrać kliknij tutaj)

5. Historia austriackiej gałęzi rodziny Jordan-Rozwadowskich (Aby pobrać kliknij tutaj)

6. Koneksje Zamoyscy – Rozwadowscy z linii Tuchowskiej (Aby pobrać kliknij tutaj)

7. Pamiętnik Tomisława Rozwadowskiego (Aby pobrać kliknij tutaj)

8. Pamiętnik Anieli z Rozwadowskich Komornickiej (Aby pobrać kliknij tutaj)

9. Pamiętniki Antoniego Rozwadowskiego (Aby pobrać kliknij tutaj)

10. Pamiętnik majora Antoniego Rozwadowskiego cęść druga – lata 1814 – 1818 (Aby pobrać kliknij tutaj)

11. Dziennik z obozu jenieckiego – pamiętnik Cecylii Jordan-Rozwadowskiej (Aby pobrać kliknij tutaj)

12. Fragmenty pamiętnika Józefa Kniazia Puzyny z Kozielska z udziału w Powstaniu Listopadowym (Aby pobrać kliknij tutaj)

13. Pamiętnik Wincentego Rozwadowskiego (Aby pobrać kliknij tutaj)

14. Pamiętnik Tadeusza, syna Wincentego Rozwadowskiego (Aby pobrać kliknij tutaj)

15. Pamiętniki Wiktora Rozwadowskiego (Aby pobrać kliknij tutaj)

16. Wspomnienia Jana Duklana Rozwadowskiego (Aby pobrać kliknij tutaj)

17.  Wspomnienie Krzysztofa Nieszkowskiego z lat 1942 – 1943 (Aby pobrać kliknij tutaj)

18.  Pascal and F2 (Wincenty Jordan Rozwadowski i Ekspozytura F2) (Aby pobrać kliknij tutaj)

Historia rodziny – Korzenie