Month: kwiecień 2016

Pamiętnik służby wojskowej Erazma Rozwadowskiego 1825 – 1831

Pamiętnik służby wojskowej Erazma Rozwadowskiego 1825 – 1831

Opracowany przez pra-pra- wnuka Erazma – (też Erazma Rozwadowskiego, urodz. w r. 1930) – na podstawie rękopisu znajdującego się w zbiorach Ossolineum we Wrocławiu (patrz „papiery Rozwadowskich” – zdeponowane w Ossolineum w r. 1939 we Lwowie – nr inwentarza 7976, nr mikrofilmu 2126). Uwaga: w kilku miejscach pamiętnika wykropkowałem Fragment nieczytelnego

Opis obchodów 3-go Maja w Rożyskach w 1831 r. w dworze płk Kazimierza Rozwadowskiego

Opis obchodów 3-go Maja w Rożyskach  w 1831 r. w dworze płk Kazimierza Rozwadowskiego

W nawiązaniu do zbliżającego święta Konstytucji 3 Maja, zamieszczamy opis uroczystości jakie odbyły się w Rożyskach w 1831 r. w dworze płk Kazimierza Rozwadowskiego (po powrocie por. Antoniego z wyprawy pod dowództwem gen. Dwernickiego na  Wołyń). Uroczystość tę opisał kniaż Józef Puzyna (także z Korpusu gen. Dwernickiego). Puzyna pisał tak: „Ponieważ

Ciekawostka o Trzech Trąbach

Ciekawostka o Trzech Trąbach

Poniżej fotografia obrazu malarza francuskiego Theodore Gericault: Trzej polscy Ułanie z trąbami. Malowany w 1814r – zapewne ułanie w wojsku Napoleona. Obraz wisi w National Gallery of Art w Washington DC. Obraz nie ma nic wspólnego z naszym herbem, ale zamieszczamy jako ciekawostkę.