Rozwadowscy z Dołpotowa

Franciszek Rozwadowski 1847 – 1916
Wesele Adama Rozwadowskiego w Miejscu Piastowym, r. 1906
Urszula, Anna Trzecieska-Rozwadowska i Jaś – rodzina Adama
W Dołpotowie r. 1917
Sylwester w Dołpotowie
Jan Rozwadowski, syn Adama
Jerzy Rozwadowski przed wojną
Jan Rozwadowski (z lewej) po dekoracji orderem VM, Francja 1944
Adam Rozwadowski w r. 1949
Nekrolog Adama Rozwadowskiego
Urszula, córka Adama
Jerzy Rozwadowski syn Franciszka
Władysław Rozwadowski syn Franciszka
Jan Rozwadowski, 1977 w Cape Town
Staszek Rozwadowski, syn Jerzego
Urszula Rozwadowska, ostatnie lata…
Tomek Rozwadowski, syn Jana
Marek Rozwadowski, syn Jana
Marek Rozwadowski w Tomaszewiczach r. 2007
Piotr Rozwadowski, syn Staszka, Zakopane 2009
Agnieszka, żona Piotra
Na Straconce w r. 1994, od lewej Jacek i Paweł Rozwadowscy, Teresa żona Staszka, Rysia Grocholska i Staszek
Piotr i Agnieszka z dziećmi
Staszek syn Piotra z żoną i dziećmi
Rozwadowscy z Dołpotowa