Portrety z XIX i XX wieku

płk Kazimierz Rozwadowski, d-ca 8 pułku ułanów, początek XIX w. (wg portretu J. F. Pitschmanna zdeponowanego w Muzeum Narodowym we Wrocławiu)
Bartłomiej Rozwadowski, wnuk Kazimierza, w roku 1863 przed Powstaniem Styczniowym
Erazm Rozwadowski, syn płk Kazimierza
Tomisław Rozwadowski, wnuk płk Kazimierza
Tomisław z rodziną; od lewej: Samuel R., Tomisław R., Jan R., Melania (żona Tomisława), Wiktor R. i Tadeusz R.
Tadeusz Rozwadowski jako generał armii austriackiej
Samuel Rozwadowski w Wyższej Wojennej w Wiener Neustadt 1914
Podczas ćwiczeń – lata dwudzieste
Elżbieta (Iza) Rozwadowska z domu Kruszewska (żona Wincentego z Babina)
Złote Wesele Anny i Wincentego Kruszewskich, Chorobrów sierpień 1928. Stoją od lewej: Bartłomiej R., Edmund Nieszkowski, Roman Kruszewski, Anna Nieszkowska, Wincenty R., Zofia Dembińska, Mieczysław Kruszewski, Hanka..., Marcin Dembiński, Elżbieta R. z córką Izą, Tadeusz R., siedzą: ks. Boryszko, Anna Kruszewska, Wincenty Kruszewski, Stanisław Rybicki, proboszcz a Wojsławia
Wincenty Rozwadowski 1940 w Argentat we Francji
Urszula i Jaś 1915 r.
Jacek R. i Nela 1949 r.
Jadwiga hr Łoś Rozwadowska
Portrety z XIX i XX wieku