Linia Tuchowska

dwór Rozwadowskich w Tuchowie
Antoni w Szydłowej r. 1942
Paweł Rozwadowski
Piotr, syn Pawła
Marta, córka Piotra
W Tuchowie w r. 2010 (podczas uroczystości 670-lecia nadania Tuchowowi przez Króla Kazimierza Wielkiego praw miejskich). A oto i Król Kazimierz Wielki…
uliczkami Tuchowa…
kapliczka Rozwadowskich na cmentarzu w Tuchowie
Paweł – o historii rodziny tak blisko związanej z Tuchowem…
na starym cmentarzu…
Nagrobki…
kontemplując ślady przeszłości…
Linia Tuchowska