Dwory Rozwadowskich i ich krewnych

Chorobrów (Kruszewskich)
Klebanówka (Fedorowiczów)
Kurowce (Jurystowskich)
Turówka
Dwór w Babinie; połowa XIX wieku
Babin przed rokiem 1924
Babin – widok starego dworu od strony parku (ok. roku 1900)
Babin – widok od ogrodu
Dwór w Babinie po przebudowie (po roku 1924)
Dwór w Babinie od frontu
Dwór Bartłomieja Rozwadowskiego w Nowostawach
Dwór Rozwadowskich w Glinnej
Dwór Rozwadowskich w Tuchowie

Dołpotów – miejsce dworu

Dwory Rozwadowskich i ich krewnych