Family graves from Łyczaków cemetery

Zofia Dembińska nee Rozwadowska
Zofia Dembińska nee Rozwadowska
Jordan-Rozwadowski family grave
Jordan-Rozwadowski family grave
Franciszek Rozwadowski
Franciszek Rozwadowski
Mieczek Rozwadowski
Emilia Rozwadowska nee Szymanowska
Emilia Rozwadowska nee Szymanowska
Tomisław Rozwadowski
Leopoldyna Wiktor nee Zatorska and Franciszek Rozwadowski
Leopoldyna Wiktor nee Zatorska and Franciszek Rozwadowski
Michał Rozwadowski, son of Bolesław
Erazm Rozwadowski
Family graves from Łyczaków cemetery